Velkommen til spor-1 wehrmacht

Information om mine Wehrmacht modeller og modulanlæg. 

Klubben blev grundlagt af mig (Danny Jeppesen) i år 2006. Der er 2 aktive medlemmer i klubben som er Stefan og jeg selv. Stefan laver alt strøm og elektronik, mens jeg laver resten. Hele anlægget ejes alene af mig selv.

Klubbens anlæg består af 32 lige moduler i størrelsen 75×120 cm, og 16 kurve moduler i størrelsen 100×100 cm. 40 af de 48 moduler er på nuværende tidspunkt udstilling klar. På mit anlæg forsøger jeg, at vise et billede af transport af wehrmacht materiel, under den anden verdenskrig. Jeg forsøger at vise dette så historisk korret som muligt, bl.a gennem brug af historiske billeder, under fremstillingen af modellerne og anlægget.

Til transport af Wehrmacht materiel bruger jeg Spor-1 modeltog i skala 1:32 fra bla. KM-1, Kiss og Märklin. Wehrmacht materiellet består af plastik modeller i skala 1:35 fra bla. Tamiya, Revell og Trompeter som er samlet, malet og patineret.  Havnekranen, Kulkranen, PZ 72B panzertoget og Jernbanekanonen er alle scratch byggede modeller.

Jeg har i alt 10 lokomotiver og ca 80 vogne, hvor ca. 45 af dem er udstyret wehrmacht materiel, 2 tilhører stabstoget og 10 af vognene udgør Panzertoget.

Resten er forskellige gods og personvogne, hvoraf 10 af dem viser en bundeswehr miltærtransport af kampvogne og Citybahn passagertog fra staren af 1980´erne. Grunden til at jeg også har kørende materiel som ikke vedrører Wehrmacht tiden er at jeg bl.a. i Tyskland ikke må udstille mine Wehrmacht tog. 

Alle lokomotiver og vogne er patineret så det efter min vurdering giver det mest reaistiske billede af hvordan sådanne transporter har set ud.

Kørende materiel

På anlægget kan der også ses mange andre togsæt, som f.eks. en Spur-1-exklusiv 90 tons dampkran, et personvognnstog, en scratsbygget Bruno Jernbanekanon samt kul- og andre godsvogne. En sjælden gang imellem får mit bundewehr militærtog også en tur rundt på anlægget.

Udstillingsanlæg

Dette område indheolder et havneområde med alt hvad dette indebærer, som f.eks havnekran, kajområde, torpedobåd og losse/lasteområde. Havnekranen er en kopi af en havnekran fra Hamborg Havn. Den stod i Hamborg havn fra før Anden Verdens Krig til sin ophugning i 1990.

Kreativitet

Jeg  forsøger, at genskabe hvordan wehrmacht materiellet så ud,  under anden verdenskrig via historisk dokumentation. Det kræver dog tit en vis kreativitet,  fordi der oftes kun findes sort/hvid billeder. Så farver har jeg oftes været nød til at  gætte mig til.

Patinering

Patineringen som jeg laver hjælper efter min mening med til, at give en bedre virkelighedsfornemmelse af hvordan Lokomotiver, vogne og anlæg kan have set ud den gang.

Billeder

Jeg har i meget høj grad brugt billedemateriale fra tiden omkring den anden verdenskrig, i skabelsen af  mit Wehrmacht materiel. Jeg har efterhånden over 70 bøger omhandlende Deutsche Reichbahn og den tyske Wehrmacht . Det er bl.a. fra dette materiale jeg har fundet oprindelinge billeder og beskrivelser.

Hvad andre har skrevet og vist om, mit Spor-1-Wehrmacht på nettet