Det Samlede anlæg

Anlægget består 48 moduler med i alt ca. 250 meter spor, 36 sporskift og adskillige bygninger, signaler m.m. 40 af de 48 moduler er pr. 1. jan 2024 udstillingsklar. Det er kun den sidste kurve til rundbanen som mangler at blive færdiggjort.

På anlægget er der lagt utroligt meget vægt på skabe, en så realistisk genskabelse af naturen og andre områder på anlægget, bl.a. gennem valg af materialer, leverandører og en omfattende patinering

Der 2 depotmåder (et diesel og et kul). Disse indeholder både remissier, Kulkran drejeskive, skydebro og alle andre togbehandlingsanlæg.

Der er et havneområde med skibe, havnekran og laste/læsseområder.

Der er også et stationsområde med 2 perroner.

Alt styres digitalt via 2 Ecos og en Computer. Den ene Ecos styrer Drejeskiven, Skydebroen, Kulkranen, Havnekranen og Nødkulsanlægget. Den Anden styrer så alle tog.

På hele modulanlægget forfindes fuldt funktionsdygtige signaler der styres digitalt via en computer med touchskærm. der forfindes både dobbeltvinge-, enkeltvinge, for-, Sporspærre- og Ventesignaler.

Det kørenede materiel på anlægget består af over 70 vogne og 10 lokomotiver som bl.a står af to Pesonvognstog, tog med godsvogne, et Wehrmacht transport tog, et Bundewehr transport tog og et tog med en 90 tons dampkran.

Der er en kurve mere som ikke er med på sporplanen, fordi den ikke er færdiglavet. Når denne til næste år står klar vil banen rumme en rundbane