Welcome to Gauge-1 Wehrmacht

About my Wehrmacht model and modeltrain construction
The site is under change and construction

Catalog

My Gauge-1 wehrmacht club

The club was founded by me (Danny Jeppesen in the year 2006. There are two active members in myh club, which are Stefan and my self.
Stefan does all the electronics and power connecting, while i do the rest. The whole setup is owend by me alone.
The club setup consists of 32 straight module in the size 75x120 cm, and 16 curved modules i the size 100x100 cm. 40 af de 48 modules are at the present time exhibition ready
On my setup i try to paint a picture of what German wehrmacht train transports could have looked like under the II World War.
I try to show of these wehrmacht transports as hisorically correct as possible, thru e.g use of hisoric pictures, under the construction of the models and modules from the II World War.
For transporting my wehrnmacht models i use Gauge One modeltrains and waggons in the scale 1:32 from makes like KM-1, Kiss and Märklin.
My Wehrmacht models consists of plastic modeles in the scale 1:35 from makers like Tamiya, Revell and Trompeter which are assembled, painted and weathered mostly by me.
The Harbourcrane, coalcrane, PZ 72B panzertrain and the railway gun are all scratch build models.
On dispaly i have 7 locomotives and about 80 waggons, of which about 45 of them contain wehrmacht equipment, 2 contain the Herman Göring stafwaggons and 10 waggons can be found in the Panzertrain.
The rest of the waggons are different gods and passenger cars, and 10 og them shows a 1970´s bundeswehr military transport og tanks and other equipment.
All the locomotives and waggons are weathered, so that they in my oppinion, give the most realistic picture of waht such transpots would havw looked like.

About me Send me a message

Catalog

Staftrain

Consists of a BR 52 steamlocomotive and 37 waggons. The train shows a stafcompany in a panzerplatoon in the summer of 1944 on the Eastern Front.

Panzertrain

This is a PZ72B Regimentstafarmouredtrain, which consists of a armoured BR38 lokomotiv with 2 tenders and 9 cars.

Ohter locomotives and waggons

on my setup many other train sets are shown. Among these train sets are a Spur-1-exklusiv 90 ton streamcrane set, a passagertrain set, a scrachtbulid Bruno railwaycannon and coal- and other godscars. I also have a Bundeswehr millitary trainset driven by a BR140 and 10 waggons.

BW-setup

På anlægget forfindes der både et diesel-, kulremisse og værksteds område, her forefindes f.eks både en drejeskive, en skydebbro, 4 remisser, kran og diverse olie- og kulbehandlingsanlæg.

Harbour area

Dette område indheolder et havneområde med alt hvad dette indebærer, som f.eks havnekran, kajområde, torpedobåd og losse/lasteområde. Havnekranen er en kopi af en havnekran fra Hamborg Havn. Den stod i Hamborg havn fra før Anden Verdens Krig til sin ophugning i 1990.

Module setup

Rundbanen har 2 spor hele vejen rundt hvorfra der også er adgang til både havne og remisser områder. I forbindelse med hele anlægget forfindes der også 2 konntrolposter, signaler, lamper, elmaster og diverse andre bygninger. Alle dele og bygninger, på nær diesel tank anlægget (epoke III) , er lavet, så det matcher til epoke II, da det selvfølgelig skal passe til de tyske wehrmacht tropper.

Skabt med passion og mange tusinde timers arbejde gennem

Kreativitet

Alle kan forsøge at genskabe hvordan militært material, som de mener det så ud under anden verdenskrig igennem dokumentation. Det kræver dog tit en vis kreativitet, at forsøge at genskabe det med farver, fordi der oftes kun findes sort/hvid billeder.

Patinering

Patineringen hjælper med til, at give mere virkelighedsfornemmelse til Lokomotiver, vogne og anlæg

Billeder

Gennem historiske billeder har det været muligt for mig, at sammenligne mine modeller med hvordan de så ud i virkeligheden

Stabstog

Et stabskompani i en panzerbatallion fra 01-04-1944 med i alt 3 panzerkompanier bestod af følgende materiel og mandskab.

  • 3 officere, 38 underofficere og 104 meninge.
  • Mandskabet havde rådighed over 61 geværer, 61 pistoler og/eller maskinpistoler og 16 LMG (lette maskingeværer)
  • 3 Panther kampvogne, 5 Panzer IV, 2 pansrede manskabsvogne (Kfz. 251/8)
  • 2 motoriserede flakkanoner, 3 lastbiler og 12 mindre køretøjer eller motorcykler.
Kompaniet var opdelt i følgende grupper.
  • Føringsgruppe
  • 2 Radio og Opklaringsgrupper
  • 4 Erkunder og Pionergrupper
  • 2 antiluftskytsgrupper

Lokomotiv og vogne

Lokomotivet er et BR52 som blev meget på Østfronten. Der er 20 schwerlastwagen, 13 fladvogne, 2 lukkede godsvogne, 1 stabsvogn og 1 følgevogn.

Detaljer på vognene

Der er mange små detaljer som kan findes på alle vognene. Der forfindes i alt ca. 130 mand, små 50 køretøjer og et væld af andet gods.

Historisk data

Tog og vogne er så vidt muligt lavet ud fra fundet historisk dokumentation, såsom billeder og arkiv materiale . n b

Imponerede træk

Stabstoget har en samlet længde på lidt over 14 meter og er patineret udfra fotos fra krigen, så alt er holdt så historisk korret som muligt.

Panzertog

Panzertoget er bygget som et Regimentsstabspanzertog PZ72b fra maj 1944

  • Toget bestod af i alt 10 vogne og et lokomotiv
  • De 10 vogne bestod så af et halvt PZ42 panzertog plus 3 G godsvogne

Lokomotivet

Lokomotivet er en analog Märklin BR38, som er lavet med panzerplader ombygget til digitaldrift med Loksound XL4,0 decoder og Faulhaber motor.

Mandskab og Udstyr

Toget er udstyret med 2 panzer IV vogne, 2 vogne med mobile panzer I og en Flakvogn med et 7,5 cm kanontårn og en firlingsflak kanon.

Vognene

Toget er ikke komplet endnu da det mangler:
1 Komandovogne og 1 artilleri-vogne.
Toget indeholder indtil nu
lokomotiv og 5 panzervogne og 3 G godsvogne

Historisk data

De indtil nu fremstillede vogne er lavet som nøjagtige kopier af de originale BP42 vogne inkl. lokomotivet og dens kulvogne.

Andre tog og vogne

Der ses også andre tog og vogne end wehrmacht transporter.
Hvis der udstilles i Tyskland køres der med et eopke III bundeswehr træk på 10 vogne tukket af en mørk grøn BR140, fordi det ikke er tilladt at udstille Wehrmacht modeller i Tyskland
Der er et togtræk på 6 vogne indeholdende en 90 tons dampkran fra Spur-1-exklusiv og en værksteds og beboelsesvogn vogn fra Hübner og en tankvogn Kiss
Der køres med et træk kulvogne som transporter kul fra havnen til kul bunkeren på BW anlæget.
Der er et eopke II passagertog med 5 vogne indeholde både sovevogn og spisevogn som trækkes af en BR 18.5
Her ud over er der nogle gasvogne og G godsvogne samt nogle rangerlokomotiver

90 tons dampkran

Denne kran er fra Spur-1-Exklusiv og patineret af Peter Hornschu. Den er fuldt funktionsdygtig og kan uden problemr løfte en Märklin BR80.

Kul- og godsvogne

Der foregår en masse rangering på anlæget.
Der skal bl.a. transporteres kul fra Hanvnen til Kulbunkeren ved BW anlægget.

Bruno Jernbanekanon

Denne Scratch byggede kanon er en velligende kopi af en Bruno jernbanekanon som blev brugt under både I og II verdenskrig.

Passagertoget

Trækket består af 3 passagervogn, 1 spisevogn og en sovevogn.
Alle vognene er indrettet og forfinet med gulve, væge og indretning samt personer. Lokomotivet er en kM-1 Br 18.5 Epoke II

Diesel og Kul BW-anlæggene

Kul anlægget

Her forefindes et komplet togbehandlingsanlæg, med bl.a. Kulgrav, Kulkran, Remisser og drejseskive.

Diesel anlægget

Her forefindes en remisse, et dieseltyank anlæg og en skydebro

Drejeskiven og Skydebroen

Begge er med lyd og fuldt digitalt styrbare via en Ecos.
Begge køre som portalkraner.

Remisserne

Der forefindes i alt 4 remisser.
To etsporede, en to sporet og en 4 sporet remisse.
Den 4 sporet står ved diesel anlægget
mens de 3 andre findes på Kul anlægget.

Havneområdet

Havnekranen er en kopi af en havnekran fra Hamborg Havn. Den stod i Hamborg havn fra før Anden Verdens Krig til sin ophugning i 1990.
Det er en portalkran som kører på skinner.
Kranen er lavet af en elektroinginør i Belgien.
Den består af Masive messing profiler og vejer lige godt 11 kg.
Nedenfor ses et billede af kranen på Hamborg havn i 1938. Kranen stod i Baakenhafen som lå i den nordlige del af elben.

Elementer på havnen

Havnekranen

Kranen kan køre frem og tilbage, fra side til side, Køre hejsearmen op og ned, Dreje 360 grader og køre spillet og ned. Alle disse ting styres digitalt via en Ecos.

Skibene

Ved havnekajen ligger der både en wehrmacht S38 Torpedobåd samt en wehrmacht Typ XXIII ubåd, fortøjret

Bygningerne

På og ved havnen forfindes der et havnekontor,
en smedie og et tranformatorhus.
Alle Bygningerne er lavet i bindingsværk
med lys og fuld indretning

Gods og andet

På havneområdet forfindes ligeledes en masse gods, wehrmacht lastbiler og togvogne.
Noget af det gods som er på havnen er bl.a. torpedoer og Kampvognsspærringer.

Modulanlægget

Anlægget består 48 moduler med i alt ca. 250 meter spor og 36 sporskift. 40 af de 48 moduler er pr. 1 juni 2022 udstillingsklar. Det en kun den sidste kurve til rundbanen som mangler at blive færdiggjort.
Der 2 depotmåder (et diesel og et kul). Disse indeholder både remissier, Kulkran drejeskive, skydebro og alle andre togbehandlingsanlæg.
Der er et havneområde med skibe, havnekran og laste/læsseområder.
Der er også et stationsområde med 2 peronner.
Alt styres digitalt via 2 Ecos og en Computer. Den ene Ecos styrer Drejeskiven, Skydebroen, Kulkranen, Havnekranen og Nødkulsanlægget. Den Anden styrer så alle tog. Computeren styrer via en touchskærm alle sporskift og signaler.
Det kørenede materiel på anlægget består af 65 vogne og 6 lokomotiver som bl.a står af Pesonvognstog, et Wehrmacht transport tog, et Bundewehr transport tog og et tog med en 90 tons dampkran.
Der er en kurve mere som ikke er med på sporplanen, fordi den ikke er færdiglavet. Når denne til næste år står klar vil banen rumme en rundbane

Signaler

På hele modulanlægget forfindes fuldt funktionsdygtige signaler der styres digitalt via en computer med touchskærm. der forfindes både dobbeltvinge-, enkeltvinge, for-, Sporspærre- og Ventesignaler.

Sporplan

Ovenfor ses sporplaneen på anlægget med alle de moduler som pr. 1. juni 2022 er udstillingsklar.

Græs, træer og andet

Der er lagt utroligt meget vægt på skabe en så realistisk genskabelse af naturen og andre områder på anlægget, bl.a. gennem valg af materialer, leverandører og en omfattende patinering.

Bygninger og Andet tilbehør

Bygninger og andet tilbehør kommer bl.a fra Lokschimide Neuhof, Spur-1-Fachwerkhaus, Märklin, Studio 95, Lokfüher lukas, Hoffmanns Modellbau og Salbach.

Om mig

Danny Jeppesen

Model- og landskabbygger/enthusiast

Jeg har siden 1984 interesseret mig for modelbygning og har de sidste ca. 17 år kombineret dette med Spor-1-modeltog.