Velkommen til Spor-1 WehrMacht

Info om Wehrmacht materiel/modeltog

Katalog

Wehrmacht materiel/modeltog opbygning

Jeg forsøger at skabe et historisk billede af transport af millitært materiel under den anden verdenkrig.
Jeg har i mit materiel primært fokus på Østfonten i årene 1943-1945. Til transport af Wehrmacht mateiel bruger jeg Spor-1 modeltog i skala 1:32 fra bla. KM-1, Kiss og Märklin Wehrmacht materiellet består af plastik modeller i skala 1:35 fra bla. Tamiya, Revell og Trompeter som er samlet, malet og patineret. Havnekran, BP 42 panzertoget og Jernbanekanonen er specielle unikum modeller som jeg har fundet rundt om i Europa. Jeg har i alt 4 lokomotiver og ca. 60 vogne hvor af 55 vogne er udstyret wehrmacht materiel og 10 vogne og 5 civilepassagervogne. Alle lokomotiver og vogne er patineret så jeg efter min vurdering giver det mest reaistiske billed af hvordan sådanne transporter har set ud under den anden verdenskrig

Portfolie Send besked

Katalog

Stabstog

Består af et BR52 lokomotiv og 36 vogne som gengiver et stabskompani i en panzerafdeling i sommeren 1944 på østfronten.

Panzertog

Består af et pansret BR38 med 2 stk tendere og 6 vogne. Toget mangler to komando og artillerivogne og en Flakvogn.

SF-tog

Består af et BR52 lokomotiv og 36 vogne som gengiver et stabskompani i en panzerafdeling i sommeren 1944 på østfronten.

Jernbanekanon

Består af en BR50 med 4vogne og en bruno eisenbahngeschütz. Normalt kørte 3 kanoner sammen i samme transport.

Havnekran

Havnekranen er en kopi af en havnekran fra Hamborg Havn. Den stod i Hamborg havn fra før Anden Verdens Krig til sin ophugning i 1990.

Modulanlægget

Modulanlægget bliver et lille stykke af det wehrmacht kontrolerede havneområde ved Hamborg med portalkran, krigsskib, bunkere, bygninger, læsse ramper med wehrmacht kørertøjer og panzer.

Skabt med passion Gennem

Kreativitet

Alle kan forsøge at genskabe hvordan militært material, så ud under anden verdenskrig igennem dokumentation. Dog kræver det en vis kreativitet, at forsøge at genskabe det 100% med farver, indretning osv.

Patinering

Patineringen hjalp til at give mere virkelighedsfornemmelse til togene, anlæg samt unikums modellerne

Billeder

Gennem historiske billeder kunnne modellerne blive sammenlignet med hvordan de så ud dengang

Stabstog

Et stabskompani i en panzerbatallion fra 01-04-1944 med i alt 3 panzerkompanier bestod af følgende materiel og mandskab.

  • 3 officere, 38 underofficere og 104 meninge.
  • Mandskabet havde rådighed over 61 geværer, 61 pistoler og/eller maskinpistoler og 16 LMG (lette maskingeværer)
  • 3 Panther kampvogne, 5 Panzer IV, 2 pansrede manskabsvogne (Kfz. 251/8)
  • 2 motoriserede flakkanoner, 3 lastbiler og 12 mindre køretøjer eller motorcykler.
Kompaniet var opdelt i følgende grupper.
  • Føringsgruppe
  • 2 Radio og Opklaringsgrupper
  • 4 Erkunder og Pionergrupper
  • 2 antiluftskytsgrupper

Lokomotiv og vogne

Lokomotivet er et BR52 som blev
meget på Østfronten. Der er 20 schwerlastwagen, 13 fladvogne, 2 lukkede godsvogne og 1 stabsvogn.

Detaljer på vognene

Der er mange små detaljer som kan findes på alle vognene.
Der forfindes i alt ca. 130 mand, små 50 køretøjer og et væld af andet gods.

Historisk data

Stabstoget er en gengivelse af et
Stabskompani i en Panzerbatallion. Antal af køretøjer og jeg har fundet.

Imponerede træk

Stabstoget har en samlet længde på lidt over 14 meter
og er patineret udfra fotos fra krigen, så alt er holdt så historisk korret som muligt.

Portfolie

Danny Wendelboe Juel Jeppesen

Togsamler/enthusiast

Har været samler i 15-20 år? og har selv lavet samtlige toganlæg osv.

Panzertog

Et stabskompani i en panzerbatallion fra 01-04-1944 med i alt 3 panzerkompanier betod af følgende materiel og mandskab.

Lokomotivet

Lokomotivet er en analog Märklin BR38, som er lavet med panzerplader om-bygget til digitaldrift med Loksound XL4,0 decoder og Falhaber motor.

Mandskab og Udstyr

Toget er udstyret med 2 panzer IV vogne,
2 vogne med mobile panzer I og en Flakvogn med et 7,5 cm kanontårn og en firlingsflak kanon.

Vognene

Toget er ikke komplet endnu da det mangler:
2 Komandovogne, 2 artilleri-vogne og 1 Flakvogn.
Toget indeholder indtil nu
lokomotiv og 5 vogne

Historisk data

De indtil nu fremstillede vogne er lavet som nøjagtige kopier af de originale BP42 vogne inkl. lokomotivet og dens kulvogne.

SF-Tog

Tekst er på vej

Lokomotivet

Tekst er på vej.

???

Tekst er på vej.

Vognene

Tekst er på vej.

Historisk data

Tekst er på vej.

Jernbanekanon

Der kommer tekst

Lokomotivet

Der kommer tekst

Vogne og udstyr

Der kommer tekst

Jernbanekanonen

Der kommer tekst

Historisk data

Der kommer tekst

HavneKran

Havnekranen er en kopi af en havnekran fra Hamborg Havn. Den stod i Hamborg havn fra før Anden Verdens Krig til sin ophugning i 1990. Det er en portalkran som kører på skinner. Kranen er lavet af en elektroinginør i Belgien. Den består af Masive messing profiler og vejer lige godt 11 kg. Nedenfor ses et billede af kranen på Hamborg havn i 1938. Kranen stod i Baakenhafen som lå i den nordlige del af elben.

Overblik over kranen

Kranens funktioner

Kranen kan køre frem og tilbage, fra side til side, Køre hejsearmen op og ned,
Dreje 360 grader og køre spillet og ned.
Alle disse ting kan den gøre simultant. Derfor kører den stadig analogt og ikke digitalt.

Kranens Elektronik og motorer

Kranen er opbygget med gammeldags analog teknologi. Den har 5 motorer som styrer hver deres funktion. Den krøer via en märklin transformer og styrepult til modeltog.

Kranens opbygning

Alt på kranen er lavet i massiv messing og alle delene er håndlavet. Der er kun lavet denne ene kran, så de er helt unik. Kranen er bygget i midten af 1960érne af en Belgisk Elektroinginør. Jeg har købt den af sønnen efter Faderens død i 2010.

Kranens løfteevner

Da kranen vejer over 10 kg og er udstyreret med yderst kraftige motorer formår
kranen at løfte en Märklin BR80 uden problemer. Den kan løfte helt op til 2,2 kg.

Modulanlægget

Jeg er i gang med et modulprojekt med 5 moduler på i alt 6,6 meter. Modulanlægget bliver et lille stykke af det wehrmacht kontrolerede havneområde ved Hamborg med portalkran, krigsskib, bunkere, bygninger, læsse ramper med wehrmacht kørertøjer og panzer. Der bliver et gemmende gående spor og 3 side spor som går ned på havnen. Skinnerne kommer fra Märklins nye serie og sporskifterne bliver digital styret.

Skibet

Da der tale om en havn er skibe
en naturlig del. Ind til videre vil der ligge et ombygget fragtskib.

Bunkere/bygninger

Havnen var selvfølgeligt beskyttet med antiluftskyts, vagtposter og bunkere og kørende materiel. Dette vil også være til stede på modulerne.

Græs og træer

Portalkranen kommer til at kunne køre over et 2 meter stykke på havenen. Der kommer til at køre 2 spor under kranen.

Portal kranen

Portalkranen kommer til at kunne køre over et 2 meter stykke på havenen. Der kommer til at køre 2 spor under kranen.